• Vi jobbar även med Företag, organisationer och tar både större och mindre konsultuppdrag

Har du drabbats av något trauma i ditt liv som påverkar din vardag?
Haft en svår uppväxt som satt djupa spår?
Inget är för enkelt, svårt eller traumatiskt för att få hjälp....
Specifik kompetens när det gäller svåra livshändelser och psykisk traumatisering.
Behandling med inriktning på tillfrisknande av dissociation och anknytningsskador.

 • Terapeutisk behandling
 • Kris- och traumabehandling
 • Arbetslivsrelaterade 
  frågeställningar
 • Handledning
 • Coaching
 • Livsstilsförändring
 • Leg Psykolog
 • Specialiserad i komplex psykisk traumatisering / dissociation.
 • Hypnosterapeut, medl i 
  Svenska Hypnosförbundet.
 • Cert. EMD terapeut/handledare 
 • Neurofeedback