EMDR 
EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Hypnos
Hypnos är ett samlingsbegrepp för ett flertal imaginativa och fokuserande behandlingsmetoder. Hypnos används också synonymt med ”trance”, dvs ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang som yoga, psykoprofylax, mental träning, meditation, m.m. I västerländsk klinisk psykologi och medicin används tillståndet för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten

Neurofeedback
Neurofeedback-träning är ett vetenskapligt validerat sätt att lära hjärnan att fungera bättre. Ibland fungerar våra hjärnor bra, ibland mindre bra. Med EEG (Elektroencefalografi) kan vi fånga de millisekunder av effektiv hjärnfunktion och belöna den. Denna feedback uppmuntrar hjärnan att göra det igen. När din hjärna fungerar bättre, fungerar du bättre.