Jag heter Susan Skalin-Salin och är legitimerad psykolog. 
Förutom min legitimation som psykolog är jag certifierad EMDR-terapeut/handledare och hypnosterapeut. Utbildad inom neurofeedback.
Jag har en specialiserad kunskap inom trauma, från enstaka händelse till mer komplex traumatisering med dissociation.
Arbetar med uppdrag mot företag/organisationer.

​Psykologtjänst S.Skalin innehar F-skattesedel
Patientförsäkring genom Psykologföretagarna
Medlem i svenska Hypnosförbundet

Avtal med:
Kris och Traumacentrum
Brolin Westrell AB
Bonliva

Medförfattare i boken ”Vad har du varit med om” PTSD och dissociation hos barn och unga, utgiven våren 2013. red. Anna Gerge, Förlag: Insidan
loading...